Odlewanie aluminium, technologie stosowane w odlewniach

Odlewanie aluminium rozpoczyna się od wytopienia stopów aluminium, które odbywa się w specjalnie przeznaczonych do tego piecach. Piece odlewnicze stosowane w odlewniach aluminium zasilane są najczęściej energią elektryczną lub paliwami… read more →