Co odlewnie aluminium w Polsce mogą zaproponować Państwa firmie?

Odlewnie aluminium w Polsce zaobserwowały wzrost zainteresowania swoim głównym produktem. Spowodowane jest to przez jego unikalne właściwości, które powodują, że przy niewielkiej masie można otrzymać produkt o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, plastyczności, odporności na korozję i dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej. Ponadto metal ten nadaje się do powtórnej obróbki. Aluminium może być wielokrotnie poddawane procesowi recyclingu bez utraty swoich własności dzięki czemu przewyższa inne metale i stopy. Aluminium jest trwałe, lekkie i plastyczne oraz wykazuje dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne.

Serce Odlewni aluminium

Sercem każdego zakładu zajmującego się metalami jest odlewnia. Odlewnie aluminium w Polsce wykorzystują formy piaskowe i kokilowe. W zależności od zamówienia klienta wybiera się jedną z metod. Ważnym elementem w dobrym funkcjonowaniu odlewni aluminium jest pracownik. To od niego zależy i to właśnie on uczestniczy w każdym, pojedynczym etapie przetwarzania stopów aluminium. Wysokiej jakości surowce oraz dokładność wykonywania form oraz wytopów są podstawą w tworzeniu doskonałej firmy i równie dobrych elementów odlewanych.

Odlewnie aluminium w Polsce zajmujące się  odlewnictwem aluminium

Tworzą produkty na potrzeby różnych dziedzin gospodarki, między innymi przemysłu motoryzacyjnego, przemysłu narzędziowego i maszynowego oraz w budownictwie, ale również w przemyśle spożywczym. Zastosowanie najnowszych technologii oraz połączenie tego z wieloletnią tradycją tworzy markę, która jest głównym organem zakładu odlewnictwa aluminium.

Odlewnictwo aluminium otacza odbiorcę w praktycznie każdej dziedzinie życia codziennego. Codziennie Ludzie podróżują, gotują obiady, konstruują i budują budynki.

Około 2/3 wszystkich odlewów ze stopów aluminium jest przeznaczona dla przemysłu motoryzacyjnego, tj. do produkcji samochodów osobowych i ciężarowych oraz  autobusów, a także osprzętu kolejowego i lotniczego. Zainteresowanie tym tworzywem zwiększyło się równocześnie z wysiłkami podejmowanym w celu zmniejszenia zużycia paliwa poprzez ograniczenia masy pojazdów. Całkowity udział masowy aluminium w europejskich pojazdach zwiększył się dwukrotnie w ciągu ostatniej dekady ubiegłego wieku. W przemyśle motoryzacyjnym odlewy jakie się wykonuje się ze stopów aluminium to m.in. felgi, głowice i bloki silników, a także elementy zawieszeń w samochodach, obręcze kół, pedały, maski silników. Spowodowane to jest zmniejszaniem masy pojazdu oraz kosztów eksploatacyjnych. Zastosowanie komponentów aluminiowych w samochodach wpływa również na redukcję emisji CO2.

Dzięki małej gęstości i odporności na korozję stopy aluminium wykorzystywane są do tworzenia puszek do napojów, patelni, garnków czy półmisków.

Tworzywa aluminiowe odgrywają coraz większą rolę w tworzeniu nowych form przestrzennych w architekturze i nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjno – materiałowych. Możliwości, jakie dają architektom i budowniczym, sprawiają, że mogą oni kształtować zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne części obiektu. Stopy aluminium wykorzystywane na konstrukcje różnego rodzaju budynków, zarówno użyteczności publicznej jak i budynki handlowe, przemysłowe czy mieszkalne, m.in. stosuje się je również na : mosty, żaluzje, drabiny krzesła, poręcze oraz różnego rodzaju wyposażenia wnętrz. W dużym stopniu tworzywa aluminiowe wykorzystywane są do produkcji różnego rodzaju profili, prętów, rur, odkuwek wykonanych ze stopów do przeróbki plastycznej i odlewniczej, taśm i blach.