Czym dokładnie zajmuję się odlewnia?

Odlewnia oferująca odlewy z aluminium na zamówienie w swojej ofercie posiada nie tylko produkty z czystego aluminium ale również odlewy wykonane ze stopów aluminium. W dzisiejszych czasach można zaobserwować bardzo duży wzrost zainteresowania produktami wykonanymi z aluminium oraz jego stopów. Zainteresowanie to wynika głównie z właściwości oraz możliwości zastosowania tego materiału, dlatego też na rynku nie tylko Polskim ale i światowym możemy znaleźć odlewnie wyspecjalizowane wyłącznie w produkcji odlewów aluminiowych na zamówienie.

Czyste aluminium charakteryzuje się dużą plastycznością, dlatego tez znalazło ono zastosowanie miedzy innymi w przemyśle chemicznym, spożywczym a także elektrotechnicznym. Ze względu na niską wytrzymałość czystego aluminium, najczęściej stosowane są jego stopy.

Stopy aluminium charakteryzują się:Najczęściej wykorzystywanymi stopami aluminium są te, które oprócz osnowy aluminiowej posiadają dodatki pierwiastków jak: krzem, cynk, magnez, miedź nikiel, mangan i inne.

  1. Dobrą udarnością
  2. Dużym parametrem konstrukcyjnym w porównaniu do stali oraz niewielką masą.

Odlewy z aluminium na zamówienie

Odlewnia aluminium wyspecjalizowana jest w tworzeniu na zamówienie wysokiej jakości odlewów aluminiowych, które bardzo często posiadają skomplikowaną budowę. Odlewy z aluminium na zamówienie charakteryzują się bardzo często unikatowością mimo wieloseryjnej produkcji. W zależności od stosowanych metod odlewniczych w danej odlewni jakość wyprodukowanych odlewów aluminiowych na zamówienie jest rożna (od bardzo dobrej w przypadku stosowania metody ciśnieniowej z zimna komorą, po dosyć niską jakość występującą w odlewach wykonywanych metoda grawitacyjną z użyciem form piaskowych).

 

Odlewy aluminiowe na zamówienie ilustracja

 

 

Obecnie odlewy z aluminium na zamówienie wykonywane są przez odlewnię na potrzeby wielu gałęzi gospodarki, takich jak przemysł:

  • Motoryzacyjny
  • Budownictwo
  • Przemysł elektrotechniczny
  • Medycyna
  • Przemysł spożywczy i wiele innych

Doradztwo przy doborze stopu

W zależności od zastosowania konkretnego produktu musi on charakteryzować się odpowiednimi właściwościami zarówno powierzchni jak i całego odlewu. Dlatego też odlewnia aluminium wykonująca odlewy aluminium na zamówienie nie tylko zajmują się zalewaniem form ciekłym metalem, ale również badaniem wpływu poszczególnych pierwiastków na właściwości danego stopu aluminium w celu ulepszenia jego właściwości, obróbką powierzchni gotowych odlewów, badaniami wytrzymałościowymi oraz badaniami odporności fizykochemicznej konkretnych stopów. Odlewnia taka bardzo często posiada własne biuro projektowe, któremu to klient indywidualny lub firma może indywidualnie zlecić wykonanie konkretnego odlewu aluminium na zamówienie.

W ofercie odlewni aluminium można znaleźć nie tylko ofertę jakiego typu odlewy z aluminium na zamówienie wykonuje, ale również dobór odpowiedniego składu stopu aluminium do konkretnego typu odlewów. Dobór najlepszego składu stopu zwiększającego pożądane właściwości do konkretnego produktu prowadzony jest przez odlewnie na podstawie własnych badań prowadzonych w specjalnie przeznaczonych w tym celu laboratoriach. Dobór stopu aluminium do odpowiedniego produktu pomaga indywidualnemu klientowi bądź firmie w decyzji oraz obniża niepotrzebne koszty napraw ponoszone przez klientów podczas dalszej eksploatacji danego produktu.

Metodyka

Odlewy z aluminium na zamówienie w celu zmniejszenia kosztów produkcji oraz poprawy jakości powierzchni prowadzone są przez odlewnię najdogodniejszą metodą, dlatego też zamawiając odlewy aluminiowe należy kierować się głównie tym, jakiej jakości będzie kupowany przez nas gotowy odlew aluminiowy i czy nie trzeba będzie ponosić dodatkowych kosztów związanych z miedzy innymi obróbką powierzchni czy nanoszeniem na niego odpowiednich powłok. Dlatego też powinno się wybierać odlewnie wykonujące odlewy aluminium na zamówienie, które w swojej ofercie oferują wykonanie wszystkich wymienionych powyżej czynności.